สาระความรู้ทางการแพทย์Old


เรื่องสำคัญต้องรู้ เกี่ยวกับ COVID-19
Credit : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019”หรือ“COVID-19 
Credit : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ไข้หวัดใหญ่อันตรายถึงชีวิต แต่ก็ป้องกันได้
Credit : โรงพยาบาลกรุงเทพ

Shopping อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19
Credit : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Powered by MakeWebEasy.com