เกี่ยวกับองค์กร

ประวัติความเป็นมาของบริษัท  บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด ก่อตั้งขึ้น ณ วันที่  2 มิถุนายน 2557  โดยมีปณิธานตั้งมั่นในการผลิตเวชภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามระบบ GMP(PICS)    บริษัทฯ ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งการผลิตยาที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นในการผลิตยาที่มีคุณภาพ ทำให้ ฟีฮาแล็บ  ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป รวมถึงมีความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าเสมอมา
โรงงานตั้งอยู่เลขที่  39/8 หมู่ 8 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยพื้นที่กว่า 6 ไร่  ด้วยศักยภาพและความสามารถในการผลิตยาเม็ด ยาผง ยาครีม ยาน้ำ ยาแค็ปซูล และอาหารเสริม ฯลฯ ควบคุมการผลิตโดยทีมเภสัชกรที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปีด้านการผลิตเวชภัณฑ์ยา  บริษัทฯ พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพ บุคลากร  การตลาด  การขนส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
Powered by MakeWebEasy.com